Toegankelijkheidsverklaring

Achtergrond Toegankelijkheidsverklaring_v20200501

In de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 staat hoe je webcontent toegankelijker maakt voor mensen met een functiebeperking. Toegankelijkheid betreft een breed scala van functiebeperkingen, waaronder visuele, auditieve, fysieke, spraak-, cognitieve, taal-, leer- en neurologische functiebeperkingen. Hoewel deze richtlijnen een breed scala van aandachtspunten bestrijken, zijn ze niet in staat om in de behoeften van mensen met alle soorten, gradaties en combinaties van functiebeperkingen te voorzien.
Bij de ontwikkeling van deze website hebben de bovengenoemde richtlijnen de basis gevormd. In dit document wordt er verder ingegaan op welke wijze de website voldoet van de gestelde richtlijnen en in de toekomst zal voldoen van de gestelde richtlijnen.

 

Meer informatie over de toegankelijkheidsverklaring is te vinden op de www.toegankelijkheidsverklaring.nl.