Mantelfoon onderzoekt

Op deze pagina delen we onze onderzoeksresultaten.
Samen verbeteren we de ondersteuning van mantelzorgers in Rotterdam!

 

Mantelzorgers staan centraal bij Mantelfoon. Daarom onderzoeken we de wensen en behoeften van mantelzorgers en bekijken we in hoeverre het aanbod van mantelzorgondersteuning hierop aansluit in Rotterdam. Dit onderzoek doen we zelf. Daarnaast wordt de dienstverlening van Mantelfoon onderzocht door een onafhankelijke externe partij.

Onderzoek naar de wensen en behoeften van mantelzorgers

Mantelfoon onderzoekt mantelzorgvragen in Rotterdam. De behoefte van de mantelzorger staat daarbij centraal in combinatie met het aanbod van mantelzorgondersteuning. Voorbeelden van vragen die we onderzoeken:

 

  • Hoe vaak wordt er gebeld met Mantelfoon?
  • Welke vragen spelen er bij mantelzorgers?
  • Komen bepaalde vragen vaker voor in bepaalde gebieden?
  • Is de mantelzorgondersteuning naar wens of ontbreekt het nog ergens aan?

 

Doel van het onderzoek

Op basis van het onderzoek geven we advies om de mantelzorgondersteuning in Rotterdam te verbeteren.

 

Rapportage aan de gemeente

De onderzoeksresultaten rapporteren we per kwartaal aan de gemeente Rotterdam. Elk halfjaar vatten we de resultaten visueel samen in een infographic en we maken jaarlijks een jaarverslag.

Bekijk hier de laatste resultaten van 2021 - eerste halfjaar Bekijk hier de resultaten van 2020 Lees hier het jaarverslag van 2020

Onderzoek naar de dienstverlening van Mantelfoon

Jaarlijks voert onafhankelijk onderzoeksbureau DSP een partner- en klanttevredenheidsonderzoek uit bij onze bellers en partners over de dienstverlening van Mantelfoon. Drie thema’s staan daarbij centraal: de bekendheid van Mantelfoon, de waardering van de dienstverlening en aandachtspunten voor de toekomst.

 

Doel van het onderzoek

Het doel van het tevredenheidsonderzoek is het verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening van Mantelfoon. Onze missie is om mantelzorgers te ontlasten en te ondersteunen. Dat doen we samen. Daarom hechten we veel waarde aan de resultaten van dit onderzoek.

 

Deel 1: Partnertevredenheidsonderzoek

In het partnertevredenheidsonderzoek worden samenwerkingspartners van Mantelfoon geïnterviewd door een externe partij. Verschillende stedelijke partners doen mee aan het onderzoek. Denk aan zorg- & welzijnsorganisaties, wijkteams, scholen, respijtzorgorganisaties en de Vraagwijzer.

 

Hieronder lees je een greep uit de reacties van het partnertevredenheidsonderzoek.

Lees het volledige onderzoeksrapport

“Er heerst vertrouwen dat Mantelfoon in potentie 1) het chronisch te kort aan tijd kan opvullen, doordat je op één punt je vraag neer kunt leggen. 2) de beschikbare ondersteuning voor mantelzorgers zichtbaar maakt en 3) ondersteunt in het nemen van praktische stappen. Maar Mantelfoon heeft voor nu nog tijd nodig om te groeien en ontwikkelen.”

 

“We proberen elkaar echt te versterken met één doel: de kwetsbare in de Rotterdamse samenleving te helpen.

 

“Eerlijk gezegd zijn er redenen genoeg om van Mantelfoon gebruik te maken, maar het zit nog niet genoeg in mijn systeem.”

 

“Ik heb snel informatie gekregen, en ze hebben achteraf opnieuw contact gezocht. Dan kun je even met elkaar sparren. Ik heb het idee dat het snel en adequaat is opgepakt.”

 

Deel 2: Klanttevredenheidsonderzoek

In het klanttevredenheidsonderzoek worden bellers door een externe partij geïnterviewd over het contact met Mantelfoon aan de hand van een korte vragenlijst.

 

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt in het najaar van 2021 uitgevoerd. De resultaten zijn begin 2022 beschikbaar op deze pagina.

Contact

Heb je vragen over deze onderzoeken of suggesties? We horen het graag. Samen verbeteren we de ondersteuning voor mantelzorgers. Mail via info@mantelfoon.nl of bel tijdens kantoortijden 010 – 261 41 66.

Meest gestelde vragen

Mantelfoon luistert naar je, denkt met je mee en geeft advies zoveel mogelijk passend bij jouw situatie. Bel 24 uur per dag gratis naar 0800 777 3333.