Klachtenprocedure

Klachten

Klachten zien wij bij Mantelfoon als gratis advies; super nuttig dus.

Wat is een klacht?

Een klacht is uiting van onvrede. Het kan gaan over de bejegening of u gelijkwaardig en respectvol behandeld bent. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van de ZorgCentrale of de manier waarop begeleiding geboden wordt.

Wie kan een klacht indienen?

Een klant, een wettelijke vertegenwoordiger, mantelzorger of familielid kan zijn onvrede altijd uiten.

Kosten

Een klacht indienen kost je niets. De behandeling van je klacht is gratis. Als je kosten maakt voor eigen ondersteuning, dan zijn die kosten voor je eigen rekening.

Een klacht indienen

Je kunt je klacht uiten bij de persoon op wie de klacht betrekking heeft, maar je kunt dit ook via per post of via de e-mail doen.

Post

Mantelfoon

t.a.v. adviseur klachtenmanagement

Huis van de Wijk de Kip

Kipstraat 37

3011 RS Rotterdam

E-mail

info@mantelfoon.nl

t.a.v. adviseur klachtenmanagement

Je klacht omschrijven

We willen uw klacht graag goed kunnen behandelen. Daarom is het belangrijk dat u onderstaande gevraagde gegevens meestuurt als u een klacht indient.

 • Je naam en adres, telefoonnummer en eventueel je e-mailadres
 • Geef ook aan wie je bent: klant, wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde of zaakwaarnemer van de klant, familie of een nabestaande
 • De persoon of personen tegen wie de klacht is gericht
 • Omschrijving van de klacht:
  • De feiten, gedrag of handelingen waarover je klaagt
  • De datum/ data waarop de gebeurtenissen plaatsvonden
  • Beschrijf wat er tot nu toe met uw klacht is gebeurd. Heb je je klacht al kenbaar gemaakt bij één van de medewerkers van de centrale?
  • Wat wil je bereiken met je klacht?

Hoe wordt je klacht behandeld?

Binnen 5 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging en nemen wij contact met je op. Samen zoekt u naar een oplossing die binnen de mogelijkheden ligt. De adviseur klachtenmanagement helpt u bij uw klacht. Samen bespreekt u:

 • Of het mogelijk is om met de persoon in gesprek te gaan
 • Of de adviseur klachtenmanagement u daarbij kan adviseren
 • Of de adviseur klachtenmanagement kan bemiddelen tussen u en degene waarover u een klacht heeft

De adviseur klachtenmanagement luistert naar uw kant van het verhaal, maar ook naar de kant van degene over wie de klacht gaat. Samen zoekt u naar een oplossing die binnen de mogelijkheden ligt. Een van de oplossingen kan zijn, dat u en de persoon waarover u klaagt, in gesprek gaan met elkaar onder begeleiding van de adviseur klachtenmanagement. De adviseur klachtenmanagement registreert uw klacht in een klachtendossier. Dit dossier staat los van uw klantdossier.