Vervangende zorg

Wanneer mantelzorgers een dag vrij willen hebben, op vakantie willen gaan, moeten zij hiervoor vervangende zorg regelen. Dit heet respijtzorg. Professionals en vrijwilligers nemen de zorg tijdelijk van de mantelzorger over.

Welke soorten van vervangende zorg/respijtzorg zijn er?

1. Praktische hulp thuis

Bijvoorbeeld vervoer, klussen in en om het huis, huishoudelijke hulp, hulp bij administratie, oppas thuis en huis en span diensten

2. Bezoekservice

Vrijwilligers en beroepskrachten: voor kort tijd gezelschap voor de zorgvrager

3. Maatje of buddy:

Vrijwilligers of beroepskrachten ondernemen langere tijd iets met de zorgvrager.

Psychosociale begeleiding

4. Activiteiten buitenshuis:

Vb: Stichting de Zonnebloem

5. Dagopvang- Dagverzorging Dagbehandeling

Voor enkele dagdelen pet week opvang buitenshuis, Zorgcentra, Zorgboerderij, ontmoetingscentra, dementie, buitenschoolse opvang

6. Nachtopvang

Incidentele opname, eenmalig opvang buitenshuis

7. Kortdurend verblijf Zorghotel

In Rotterdam biedt Zorgorganisatie Aafje herstel na ziekenhuisopname https://www.zorghotels.nl/rotterdam

8. Logeer en vakantiemogelijkheden

Een vrijwilliger van Handen in Huis kan 3 aaneengesloten dagen en 2 nachten of langer de mantelzorger vervangen.

Lees meer op handeninhuis.nl

Kan degene waar je voor zorgt geestelijk en lichamelijk relatief zelfstandig functioneren, dan kan je voor tijdelijke vervangende zorg ook terecht bij Logeer De Buren in Rotterdam.

 

Logeerhuis De Buren biedt een veilige en sociale omgeving voor degene waar je voor zorgt.

 

Logeerhuis De Buren is gevestigd in het Musacomplex op Katendrecht, aan het Astanaplein 7, 3072 JR Rotterdam.

 

Je kan tijdens kantooruren contact opnemen met de coördinator van het logeerhuis via de overkoepelende organisatie Samen 010 via 010-4666722.

Lees meer op logeerhuisdeburen.nl

Welke organisaties zijn actief in Rotterdam m.b.t. vervangende zorg/respijtzorg?

Mantelaar: Mantelaar is een van de organisaties die respijtzorg bieden bij mensen aan huis en daarmee de mantelzorger en zorgvrager maximaal ontlasten. De medewerkers ( medische studenten) helpen o.a. bij: wassen en aankleden, toiletbezoek, eten en drinken, kleine huishoudelijke taken, steunkousen aan- en uitdoen, koken, boodschappen en begeleiden degene die verzorgd wordt bij een doktersbezoek of dagje uit. Mantelaar kan op eigen kosten worden ingezet, via PGB WMO of via de zorgverzekeraar.

Lees meer op www.mantelaar.nl

Saar aan Huis: Saar aan Huis biedt aanvullende mantelzorg zodat u prettig en verantwoord thuis kunt blijven wonen en zelf de regie houdt. Alle Saars en Brammen zijn ervaren in aanvullende mantelzorg, ouderenzorg en hulp bij dementie. Ondersteuning is bijvoorbeeld mogelijk met: begeleiding & doktersbezoek, persoonlijke zorg, boodschappen & koken, nacht -en slaapdiensten, gezelschap en licht huishoudelijk werk. Zorg is mogelijk vanaf 2 uur tot 24-uurs diensten.

Lees meer op saaraanhuis.nl

Geheugenpaleis: Dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie georganiseerd door Sol ( welzijnsorganisatie)in verschillende wijken van Rotterdam.

Lees meer op geheugenpalies.info

Home Instead: Individuele begeleiding, praktische hulp en persoonlijke verzorging voor senioren gericht op  langer veilig thuis wonen, met behoud van eigen regie en persoonlijke integriteit via de WMO of particulier.

Lees meer op homeinstead.nl

Senior Service: De thuishulp van Senior Service biedt ondersteuning aan in de thuissituatie van senioren. Eén vast gezicht, vanaf 2 uur per bezoek tot 24 uur per dag

seniorservice.nl via de WMO of particulier.

Lees meer op seniorservice.nl

Thuishulp Rotterdam: Levert hulp bij alledaagse handelingen, boodschappen, klusjes, gezelschap ed. Thuishulp Rotterdam levert ook zorg zoals wassen & aankleden, hulp bij steunkousen aan- en uittrekken, medicijnen aanreiken, insuline toedienen, wondverzorging, e.d. Thuishulp Rotterdam werkt hiervoor samen met alle verzekeraars.

Lees meer op thuishulprotterdam.nl

Doordewijks: Wijkbewoners geven betaalde hulp binnen de eigen wijk tegen betaling van €12 per uur. Daarmee zit Doordewijks tussen de 0 euro van de vrijwilligers en de 20+ euro van de professionals in. doordewijks.nl niet via de gemeente, particulier.

Lees meer op doordewijks.nl

Hoe kan ik vervangende zorg/respijtzorg aanvragen?

Respijtzorg kan geregeld worden vanuit:

1. De gemeente via de WMO

Hiervoor moet bij de Vraagwijzer een aanvraag ingediend worden

De Vraagwijzer kan je hiermee helpen.

Bekijk de Vraagwijzer

Op website “Verwijshulp” staan de logo’s van de zorgaanbieders. Wanneer je op het logo klikt komen de contactgegevens in beeld.  De zorgaanbieders hebben klantadviseurs in dienst die u verder helpen met het regelen van de juiste zorg.

Inzage in het aantal beschikbare bedden voor o.a. tijdelijk verblijf / respijtzorg

2. De WLZ: Wet langdurende zorg,

Er is al zorg vanuit de Wlz, dan kan de mantelzorger een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Lees meer op ciz.nl
Logeerhuizen voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor kinderen tot 18 jaar met een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking die van de Wlz-zorg thuis krijgen wordt de logeeropvang vanuit de Wet langdurige zorg vergoed.

3. ZVW: de zorgverzekeraar

Vanuit de aanvullende verzekering kunnen mantelzorgers respijtzorg vergoed krijgen. Per zorgverzekering zijn wel grote verschillen.

Informatie over de vergoedingen is te vinden bij geldzaken – zorgverzekeraars

4. De Jeugdwet

Hiervoor geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Respijtzorg is dan in veel gevallen logeeropvang en moet via de gemeente geregeld worden.

Bekijk hier de adressen voor logeeropvang