Mantelzorg

Ben ik mantelzorger?

De overheid en de gemeente helpen mantelzorgers. Ook zijn er veel andere organisaties en instanties die ondersteuning bieden. Om hier gebruik van te maken is het belangrijk om eerst te bepalen of je een mantelzorger bent volgens de overheid.

Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorgen doe je vaak voor een naaste: familie, vrienden of kennissen. Mantelzorgen is meer dan het verlenen van gebruikelijke zorg voor je naaste. Of je mantelzorger bent hangt af van de zorg die je verleent en de combinatie van zorgtaken. Vaak is het ook zorg die langer duurt.

Zorgtaken van een mantelzorger

  • Je zorgt vrijwillig en onbetaald voor een naaste die jouw hulp hard nodig heeft.
  • De zorg die je verleent is meer of anders dan gebruikelijk. Het zijn zorgtaken die de ontvanger zelf niet meer kan uitvoeren.
  • De zorg is van langere duur en niet eenmalig.

Ben jij mantelzorger?

Twijfel je of jij mantelzorger bent? Bel ons. Wij beantwoorden je vragen en denken graag met je mee.

Bel ons gratis telefoonnummer

0800 777 33 33

Officiële definitie van mantelzorg

Dit is de officiële definitie die in de wet wordt gebruikt: ‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Meest gestelde vragen

Mantelfoon luistert naar je, denkt met je mee en geeft advies zoveel mogelijk passend bij jouw situatie. Bel 24 uur per dag gratis naar 0800 777 3333.