1.0

Mantelzorg

1.1.1

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie.

De officiële definitie zoals die in de Wmo gebruikt wordt, is:

‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Belangrijkste elementen van mantelzorg:

 1. Je zorgt vrijwillig en onbetaald voor een dierbare of bekende
 2. Die persoon heeft jouw hulp hard nodig
 3. Je helpt met meer dan enkel licht huishoudelijke taken
1.1.2

Wanneer ben je mantelzorger?

Vaak wordt gesproken van mantelzorg wanneer je meer dan 8 uur per week voor iemand zorgt, langer dan 3 maanden.

Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg. Toch worden de twee regelmatig door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken:

Mantelzorg komt op je pad

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwilliger starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

1.1.3

Woud van wet & regelgeving

Als mantelzorger krijg je te maken met een woud van wet- & regelgeving. Vanuit de Wmo zijn gemeente verplicht om mantelzorgondersteuning te bieden, maar dit is in elke gemeente weer anders ingericht. Om nog maar te zwijgen over de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, voorzieningen, uitkeringen, regels omtrent vertegenwoordiging en overlijden. Vanuit Mantelfoon willen we benadrukken dat mantelzorgers dit niet allemaal hoeven te weten. Het woud is zo complex daar word je niet vrolijk van. Kostbare tijd kan je beter besteden aan mooie momenten met je naasten of even voor jezelf. Bij Mantelfoon denken we graag mee welke wet- & regelgeving en voorzieningen van toepassingen zijn voor de bellende mantelzorger. We luisteren goed, vragen door en geven advies zo goed mogelijk op maat.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • Een huisarts de regiehouder is over alles wat met de gezondheid van iemand te maken heeft. Heb je een goede huisarts? Deze relatie is belangrijk. Niet tevreden? Overweeg een andere huisarts.
 • Je bij de gemeente mogelijk in aanmerking komt voor voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of vervoer om het langer thuis wonen mogelijk te maken.
 • Er ook in de wijk  allerlei ondersteuningsmogelijkheden of leerzame workshops of bijeenkomsten zijn om anderen te ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten. Het is fijn soms fijn om ervaringen te delen. Alleen kun je veel aan, maar samen nog meer.
 • 26 % van de werknemers mantelzorger is. Het combineren van werk & mantelzorg kan soms lastig zijn. Belangrijkste tip: bespreek je zorgsituatie met je werkgever. Wanneer je wordt begrepen kan er gezamenlijk worden gekeken naar oplossingen voor knelpunten.

Handige website

Gemeente Rotterdam
Landelijke belangenorganisatie
Werk & Mantelzorg
een vrouw zit op de trap van haar huis en belt de klantenservice om een ​​rekening te controleren die ze heeft ontvangen. Op de achtergrond komt haar partner kijken wat er aan de hand is.
1.2.1

Mantelzorg & coronavirus

Het coronavirus roept bij mantelzorgers logischerwijs vragen op. MantelzorgNL de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers heeft de meest actuele stand van zaken en de meest gestelde vragen op een rijtje gezet

Mantelzorg.nl

Testen

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland die klachten heeft die passen bij het coronavirus zich laten testen door de GGD. Heb je een of meerdere van de volgende klachten, laat je dan testen:
• Verhoging óf koorts boven de 38 graden
• Hoesten
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Benauwdheid/kortademigheid
• Plotseling reuk- of smaakverlies

Er worden alleen mensen getest met klachten, omdat de test anders niet voldoende kan aantonen of iemand het virus bij zich draagt of niet.

Hoe kan ik mij laten testen?

Maak een afspraak bij de GGD:
• via het landelijke telefoonnummer: 0800 – 1202
• via de landelijke website coronatest.nl (hiervoor heeft u uw DigiD nodig)
Het telefoonnummer is bereikbaar tussen 8.00 – 20.00 uur.

Langs gaan bij de GGD zonder afspraak, kan dus niet!

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

GGD Rotterdam-Rijnmond

Bestellen persoonlijke beschermingsmiddelen

Als er een vermoeden is dat degene voor wie je zorgt corona heeft, kom je als mantelzorger in aanmerking voor een pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit pakket bestaat uit mondkapjes, schorten, en wegwerphandschoenen. Je kunt via de huisarts een recept aanvragen. Het pakket kan bij elke apotheek worden opgehaald. Helaas heeft Mantelfoon de ervaring dat niet alle huisartsen en apotheken op de hoogte zijn van deze dienstverlening, hierdoor kan het langer duren.

Meer informatie en advies hoe de beschermingsmiddelen te gebruiken staat op de website van de GGD.

website van de GGD

Mantelfoon denkt mee

Loop je tegen problemen aan met bijvoorbeeld Thuiszorgorganisaties of het regelen van beschermingsmiddelen of andere corona-gerelateerde mantelzorgvragen, dan denkt Mantelfoon graag met je mee. Samen bekijken wat er wél mogelijk is.

Steun
Daarnaast kan men wellicht steun putten uit verhalen, video’s en tips van andere mantelzorgers op social media, zoals het platform Mantelzorgelijk: Samen staan we sterk.

Platform Mantelzorgelijk
1.3

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers in Nederland. Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Daarnaast ondersteunen en adviseren ze professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers.

Belangrijke thema’s die aan bod komen:

 • Wat is mantelzorg
 • Geldzaken
 • Wonen
 • Werk
 • Wetten en regels
 • Gemeente en zorg
 • Delen van de zorg
 • Steun en advies
 • Specifieke doelgroepen
 • Technologie
 • Balans
 • Ervaringen delen

Bellen naar de Mantelzorglijn kan via 030 – 760 60 55 voor persoonlijk advies of een luisterend oor. Bereikbaar op werkdagen van 9:00 – 16:00 uur.

Vragen kunnen ook gesteld worden via WhatsApp: 030-760 60 55 (Nieuw)

Je vraag per mail stellen kan via mantelzorglijn@mantelzorg.nl, je krijgt binnen 3 werkdagen een reactie. Bereikbaar op werkdagen van 9 – 16 uur.

Lees meer op mantelzorg.nl