Hulp voor mantelzorgers

Bel ons gratis telefoonnummer

0800 777 33 33

Hulp in de zorg voor je naaste

Welke hulp is er voor jou als mantelzorger? Dat is zeer verschillend per situatie. Meerdere partijen bieden ondersteuning. Denk aan gemeente, overheid, werkgevers, zorgverzekeraars, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties.

 

Je staat er niet alleen voor als mantelzorger. De drie belangrijkste vormen van ondersteuning vind je hieronder. Er is hulp beschikbaar en wij wijzen je graag de weg. Bel of chat met Mantelfoon.

Hulp in de wijk

Wist je dat er in jouw wijk mantelzorgcoaches voor je klaar staan? Ze beantwoorden al je vragen, bieden een luisterend oor en geven advies. Ook maken ze ontmoetingen met andere mantelzorgers mogelijk. Dat kan thuis of in één van de wijkcentra.

 

Wil je hulp bij het vinden van de juiste mantelzorgcoach in jouw wijk? Bel of chat met Mantelfoon. Wij kennen het netwerk in Rotterdam en verbinden je aan de juiste persoon.

Tijdelijk vervangende zorg

Even op adem komen? Dat kan met vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd. Daarmee vertrouw je de zorg voor je naaste toe aan een zorgprofessional, (zorg)student of vrijwilliger.

 

Welke soorten vervangende zorg zijn er?

Elke situatie is anders. Het is goed om te kijken wat het beste bij jou én de zorg voor je naaste past. We leggen graag het verschil uit tussen vier soorten vervangende zorg.

 

 • Dagopvang of dagbesteding
  De zorg wordt voor een dag of dagdeel van je overgenomen bij de dagopvang of dagbesteding (op een andere locatie dan thuis).

 

 • Logeeropvang
  Logeeropvang is een tijdelijke opname van je naaste in een logeerhuis, zorghotel, gastgezin of verpleeghuis. Een voorbeeld hiervan is Logeerhuis de Buren.

 

 • Aanwezigheidszorg
  Aanwezigheidszorg is zorg aan huis. Een betaalde en getrainde kracht neemt de zorg voor je naaste tijdelijk van je over. Voorbeelden hiervan zijn: Hups (voorheen Mantelaar), Saar aan Huis, Home Instead en Thuishulp Rotterdam.

 

 • Lichte vorm van respijtzorg
  Het is ook mogelijk om samen met een vrijwilliger de zorg te delen, zodat je wat rust krijgt. Er zijn verschillende vrijwilligersorganisaties of je kunt het zelf regelen via het platform Zorgzaam010.

 

 

Kosten & aanvraag

Per situatie is het verschillend waar je vervangende zorg aanvraagt én of het vergoed wordt. Het kan bijvoorbeeld gefinancierd worden uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, gemeente), de Wlz (Wet langdurige zorg), de Jeugdwet (tot 18 jaar) of de Zvw (Zorgverzekeringswet).

 

Hulp nodig?

Dat snappen we. Mantelfoon is er om mantelzorgers te ontlasten. Wij zijn bekend met de regelingen en wijzen je graag de weg. Bel of chat met Mantelfoon.

Professionele hulp

Wist je dat er professionele hulp is voor jou als mantelzorger? Dat geldt ook voor de persoon voor wie jij mantelzorgt. Welke professionele hulp passend is, verschilt per situatie. We zetten een paar voorbeelden voor je op een rij.

Professionele hulp voor mantelzorgers Professionele hulp voor de zorg aan je naaste
Praktijkondersteuners huisarts (POH) Wijkverpleging
Mantelzorgmakelaar Praktijkondersteuners huisarts (POH)
Mantelzorgondersteuner in de wijk Thuiszorg
Fysiotherapie Wijkteam
Casemanager dementie Jeugdhulp
Onafhankelijke cliëntondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vervangende mantelzorg (respijtzorg) Ergotherapie

Kosten

Het verschilt per situatie welke zorg er beschikbaar is en wat het kost. Ook heb je soms een verwijzing nodig van de huisarts.

 

Mantelfoon denkt met je mee

Wij geven graag meer informatie en advies op basis van jouw situatie. Bel ons gratis op 0800 777 3333 of start een chatgesprek.

Meest gestelde vragen

Mantelfoon luistert naar je, denkt met je mee en geeft advies zoveel mogelijk passend bij jouw situatie. Bel 24 uur per dag gratis naar 0800 777 3333.