Gemeentelijke steun

Wettelijk gezien valt de ondersteuning voor mantelzorgers onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Zoals ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

Mantelzorgwaardering

Rotterdam biedt mantelzorgwaardering voormantelzorgers. Dit is een klein bedankje voor het werk dat je aan een ander besteed. Die bestaat uit:

Gratis Rotterdampas met 25 euro OV-tegoed

Iedere mantelzorger ontvangt een gratis Rotterdampas met daarop eenmalig 25 euro OV-tegoed.

Met de Rotterdampas kan je meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting. Voor alle kortingsacties: zie rotterdampas.nl/acties.

Voor de aanvraag van de pas heeft je een mantelzorgverklaring nodig. Heb je al een gratis pas, dan kan je deze verlengen. Je kunt het OV-tegoed bij één van de RET-servicepunten op uw OV-chip laden.

Om voor een Rotterdampas met 25 euro OV-tegoed in aanmerking te komen dien je je te registreren als mantelzorger middels een mantelzorgverklaring. In principe kan iedereen zich aanmelden als mantelzorger. De stelregel is dat je als mantelzorger minstens 8 uur per week, langer dan 3 maanden zorgt voor iemand, maar dit is niet officieel vastgelegd. Bij het invullen van het formulier moet men akkoord gaan met het volgende:

A. Met DigiD

 1. Log in op www.rotterdam.nl/loket/mantelzorgverklaring
 2. Doorloop de stappen van het formulier
 3. Je ontvangt per e-mail de mantelzorgverklaring (in pdf) en een begeleidende mail met instructies en een vouchercode om de Rotterdampas aan te vragen.
Login op rotterdam.nl

B. Zonder DigiD

Wanneer je geen DigiD hebt kun je een afspraak maken bij een Vraagwijzer.

Vraagwijzer is het loket waar je terecht kunt voor vragen aan de gemeente.

Zo kun je Vraagwijzer bereiken:

 • Bel 14010 en maak een afspraak bij jou in de buurt.
 • Via de inloopspreekuren op locatie (in elk gebied is een Vraagwijzer)
 • Via het digitale contactformulier

Meer info en openingstijdens per gebied vind je via de vraagwijzer.

Bekijk het digitale contactformulier
Bekijk de vraagwijzer

C.

Het OV-tegoed kun je bij een RET-servicepunt overlaten zetten van de Rotterdampas naar een OV-chipkaart. Neem dan de Rotterdampas en Mantelzorgverklaring mee.

Zoek een RET-servicepunt bij jou in de buurt

De mantelzorgverklaring en Rotterdampas is één jaar geldig. Je krijgt automatisch bericht wanneer je kunt verlengen. De Rotterdampas is geldig t/m februari.

Rotterdampas cadeau doen

Je kunt de Rotterdampas ook cadeau doen aan iemand anders. Dit gaat als volgt: je vraagt de mantelzorgverklaring online aan. Via de mail ontvang je een vouchercode. Deze code geef je aan de persoon die de Rotterdampas van je krijgt. Met deze code kan die persoon via rotterdampas.nl/bestellen gratis de Rotterdampas bestellen.

 

Parkeren in de buurt

Heeft degene voor wie je zorgt een CIZ-indicatie of Wmo-beschikking? En woont hij in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kan hij een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Als mantelzorger parkeer je dan gratis in de buurt.

i. Waar kan ik de parkeervergunning aanvragen?

Degene die door jou wordt verzorgd moet een aanvraag indienen, zodat je gratis kunt parkeren.

Mantelzorg parkeervergunning aanvragen

ii. Waar heb ik dan recht op?

Je krijgt een parkeervergunning voor 500 uur per kalenderjaar, verdeeld in blokjes van tien minuten.

iii. Wat moet ik als houder van een mantelzorgparkeervergunning doen om voor de vergoeding van parkeerkosten in aanmerking te komen?

Je hoeft zelf niets te doen. De gemeente regelt zelf dat de kosten niet meer aan jou doorbelast worden.

Dag van de Mantelzorg

Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg organiseren we allerlei activiteiten in de buurt. De Dag van de Mantelzorg wordt op 10 november gevierd. In alle 14 gebieden zijn diverse activiteiten voor mantelzorgers. Deze variëren van een lunch, een film, workshops en nog veel meer.

Zieke vrouw met die met haar moeder in de woonkamer lacht terwijl ze thee drinken.

Sociale huurwoning

Woont degene die je verzorgt te ver weg? En is het dringend nodig dat je dichterbij elkaar gaat wonen? Dan kun je mogelijk voorrang krijgen op een woning bij elkaar in de buurt. We noemen dit een urgentieaanvraag. Urgentie geeft je voorrang bij het krijgen van een sociale huurwoning. Dat geldt ook als degene waarvoor je zorgt, wil verhuizen. Ook mensen die zelfstandig wonen, maar voor zorg afhankelijk zijn van een instelling, kunnen soms urgentie krijgen. Zo kun je dichterbij de instelling wonen.

Let op: Als je dichterbij een familielid wil gaan wonen die in een instelling woont, krijg je geen urgentie. Het familielid is voor de zorg niet van jou afhankelijk.

Hoe vraag je urgentie aan?

Voor de aanvraag heb je een Mantelzorgverklaring nodig.

Ook moet je het formulier “Bijlage mantelzorg (pdf)” invullen.

Als het kan, voeg je een verklaring van de huisarts toe. Hierin verklaart de huisarts dat je voor urgentie in aanmerking komt.

Hier kan je een mantelzorg verklaring aanvragen
Hier kan je de mantelzorg bijlage invullen

De documenten neem je mee naar je huidige woningcorporatie. Zij zetten dan je aanvraag door naar de SUWR. De SUWR bepaalt of je in aanmerking komt voor urgentie.Soms wordt bij aanvragen om medische redenen aan de GGD advies gevraagd. Er vindt dan een onderzoek plaats. De artsen van de GGD bekijken of de aanvraag voor een verhuisurgentie gegrond is.

Heb je moeite met het invullen van de formulieren? Ga langs bij een van de huizen in de wijk, ze helpen je graag verder.

Kom je in aanmerking?

Zowel huishoudens van binnen als van buiten de regio Rotterdam kunnen urgentie aanvragen.

Bij een aanvraag wordt ook gekeken of:

 • Er andere oplossingen zijn, zonder verhuizing
 • De situatie dringend is.

Kosten

De woningcorporatie rekent 35 euro voor de aanvraag. Als er extra onderzoek nodig is door medische redenen, moet je dit zelf betalen. Dit onderzoek kost 50 euro.

Meer informatie?

Op de site van de SUWR staat nog meer informatie over urgentieaanvraag.

Lees meer op suwr.nl

Professionele Hulp

De huisarts is regievoerder over alle acties rondom gezondheid. Omdat de huisartsen steeds zwaarder belast worden kan een praktijkondersteuner (POH-er) binnen een huisartsenpraktijk ook veel voor je betekenen. Daarnaast kan je te maken krijgen met andere professionals zoals specialisten in het ziekenhuis, wijkverpleging, thuiszorg etc.

Vanuit de gemeente is de Vraagwijzer het voorportaal voor alle vragen aan de gemeente Rotterdam. Zij bepalen op basis van de vraag welke mogelijkheden er zijn en verwijzen door. Zo verwijst Vraagwijzer door naar:

Bekijk de Vraagwijzer

i. Wmo consulenten

Zij bepalen aan de hand van de vraag of je in aanmerking komt voor een voorziening vanuit de gemeente. Denk aan huishoudelijke hulp, vervoerondersteuning (leerlingenvervoer, scootmobiel of Trevvel), doen van financiën, mantelzorgondersteuning met verblijf etc.

 

Aan de hand van een zgn. keukentafelgesprek bepaald de wmo consulent of de gemeente een voorziening toekent of niet.

Lees meer op rotterdam.nl

Procedure:

 1. Je dient je vraag in bij Vraagwijzer (via 14010> vraag naar Vraagwijzer in uw wijk)
 2. Je ontvangt binnen 2 weken een bevestiging van je vraag.
 3. Binnen 6 weken wordt er een afspraak gemaakt bij jouw thuis voor een keukentafelgesprek.
 4. In dit gesprek wordt je situatie in kaart gebracht.
 5. Binnen 6 weken wordt je aanvraag beoordeeld. Er wordt bepaald wat de meest passende goedkoopste adequate voorziening. Er wordt rekening gehouden met de gebruiksduur en intensiteit van het gebruik. Je krijgt hiervan schriftelijk bericht.

ii. Wijkteam

Voor meervoudig complexe casussen zal het wijkteam worden ingeschakeld. Wijkteams zijn er in elk gebied in Rotterdam.

Lees meer over de wijkteams

iii. Welzijn

Per gebied in Rotterdam (14) zijn er welzijnsorganisaties, zij zijn gevestigd in Huizen van de Wijk. Hier kunnen bewoners op een laagdrempelige manier terecht met hun vragen, voor leuke activiteiten of gewoon een kop koffie.

Je kunt hier ook terecht voor enkelvoudige vragen.

Bekijk hier een overzicht van de Huizen van de Wijk

iv. Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders.

Ouders en jongeren tot en met 18 jaar uit Rotterdam met een hulpvraag kunnen zich melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jeugdhulp voor Rotterdammers. Het CJG:

 • Geeft medische basiszorg
 • Voert het Rijksvaccinatieprogramma uit
 • Bekijkt of uw kind zich goed ontwikkelt (van 0 tot en met 18 jaar)
 • Geeft ouders, kinderen, jongeren en professionals antwoord op vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien
 • Verwijst door naar het wijkteam als er meer jeugdhulp nodig is.

CJG is geen specialist op het gebied van mantelzorg. Ben je zelf jonge mantelzorger of heb je een kind met een beperking? Neem dan contact op met onze mantelzorgcoach Jeugd van de backoffice.

Mantelzorgondersteuning in de wijk

De gemeente heeft Rotterdam in 14 gebieden verdeeld in elk gebied wordt ondersteuning aan bewoners geboden. Ook voor mantelzorgers zijn erg vaak mantelzorgcoaches/consulenten beschikbaar voor vragen, luisterend oor of advies. Zij kunnen even de tijd voor je nemen met een kopje koffie/thee in een van de Huizen van de Wijk of bij jou thuis. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden voor in de wijk. Afhankelijk van de vraag kunnen de mantelzorgcoaches van Mantelfoon informeren en evt. koppelen aan deze deskundigen in de wijk. Zij zijn ook op de hoogte van de actuele agenda in dat gebied. Bijvoorbeeld of er een mindfulness training wordt gegeven of dat er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel bijvoorbeeld.

Vervangende zorg (respijtzorg)

De zorg voor uw naaste is soms zwaar. Heb je wat tijd voor jezelf nodig? De gemeente helpt met vervangende zorg of zogenoemde respijtzorg. Dit kan bijvoorbeeld via de De vraagwijzer.

Bekijk hier de Vraagwijzer

De Vraagwijzer kan je hiermee helpen.

Hier kan je verwijzingen vinden naar dagbesteding voor degene die je verzorgt of een logeerhuis waar hij of zij een paar nachten kan blijven. Zo sta je er niet meer helemaal alleen voor.

Logeerhuis De Buren

Kan degene waar je voor zorgt geestelijk en lichamelijk relatief zelfstandig functioneren, dan kan je voor tijdelijke vervangende zorg ook terecht bij Logeer De Buren in Rotterdam.

Logeerhuis De Buren biedt een veilige en sociale omgeving voor degene waar je voor zorgt.

Logeerhuis De Buren is gevestigd in het Musacomplex op Katendrecht, aan het Astanaplein 7, 3072 JR Rotterdam.

Je kan tijdens kantooruren contact opnemen met de coördinator van het logeerhuis via de overkoepelende organisatie Samen 010 via 010-4666722.

Lees meer op logeerhuisdeburen.nl

Zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt ook vervangende mantelzorg, ook wel ‘respijtzorg’ genoemd. Hier kan je meer informatie vinden over de mogelijkheden bij jouw zorgverzekeraar. (link naar 3.3 Voor wat kan ik bij zorgverzekeraars terecht?)

3.3 Voor wat kan ik bij zorgverzekeraars terecht?