Nieuws

Hoe bereik je jonge mantelzorgers? Deze vraag hield Lauren Landreth al een poosje bezig. Vanuit haar rol als netwerkregisseur bij CJG Rijnmond – Hoek van Holland en Rozenburg én zelf jonge mantelzorger, wilde zij tijdens de Week van de jonge mantelzorger jongeren bereiken met een verhaal over mantelzorgen. Het idee was er, en de uitvoering daarvan was een groot succes!
De temperaturen lopen flink op. Voor een aantal kwetsbare doelgroepen, met name ouderen en mensen met een chronische aandoening, is aanhoudend warm weer een risico voor de gezondheid. Voor deze mensen is het nóg belangrijker om voldoende water te drinken, koelte op te zoeken en lichamelijke inspanning te beperken. Bij hoge buitentemperaturen is de kans groot op oververhitting.

1 t/m 7 juni 2023: Week van de Jonge Mantelzorger

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, een grootouder of goede vriend.

Op 18 mei vond het tweede Mantelfoon webinar plaats. Deze keer stond het thema jonge mantelzorgers centraal....