Beter thuis met dementie

Beter thuis met dementie

Beter thuis met dementie

Op 24 november 2021 heeft Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde en projectleider bij zorgorganisatie Laurens, een presentatie gegeven over de cursus van het project Beter Thuis met Dementie.
De cursus is gericht op partners van thuiswonende ouderen met (beginnende) dementie en het doel is om hen voor te bereiden op de vele veranderingen waar men mee te maken krijgt en waar het vaak niet gemakkelijk is om mee om te gaan.
Betty Birkenhäger vertelt over de opzet en de programmaonderdelen van de cursus en over de resultaten die al behaald zijn.

De presentatie van Betty Birkenhäger heeft plaatsgevonden tijdens een onlinebijeenkomst die was georganiseerd door welzijnsorganisatie wmo radar. De presentatie is opgenomen en hieronder te bekijken.

Na afloop van de presentatie was er voor de deelnemers aan de onlinesessie ook gelegenheid om vragen te stellen.
Wat toen naar voren kwam was onder andere het volgende:
– De logeerweek is voor mantelzorgers en hun dementerende partners. Er is ook een spin-off in de vorm van een avondcursus. voor kinderen (of andere primaire mantelzorgers) van nog zelfstandig wonende personen met dementie. Deze cursus is om praktische redenen alleen voor de mantelzorgers, dus zonder de partners met dementie.
– 1 of 2 keer per jaar is er een logeerweek speciaal voor degenen die te maken hebben met een partner die op jonge leeftijd door dementie getroffen is.
– Voor wie in Rotterdam en in de regio Delft, Schieland of Westland woont, wordt de cursus vanuit een subsidie vergoed. Mocht dat niet het geval zijn, dan denkt Beter Thuis met Dementie mee over hoe het cursusgeld gefinancierd kan worden.

Behoefte aan meer informatie?:
Raadpleeg website www.beterthuismetdementie.laurens.nl of neem contact op via:
06 22 49 48 30
beterthuismetdementie@laurens.nl